21. Shromáždění: pozvánka

Další řádné shromáždění se bude konat 27. 9. 2022 v 18.00 hod.  v sídle SVJ.

Termín a místo:

 • termín: 27. 9. 2022 v 18.00 hod. 
 • místo: sídlo SVJ, v prostoru sušárny (v návaznosti na aktuální podmínky a společnou dohodu je možné konání na venkovním prostranství)

Program:

 1. Volba předsedy schůze, úvod, zjištění usnášeníschopnosti
 2. Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2021
 3. Zpráva revizora (viz níže)
 4. Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2021
 5. Schválení odměn představenstva za rok 2021
 6. Rozúčtování nákladů na služby
 7. Volba nového výboru a revizora
 8. Změna stanov
 9. Prohlášení vlastníka, aktualizace pokojů v bytech
 10. Diskuze
 11. Závěr

Dokumenty a podklady k pozvánce:

Podklady k bodům:

4. Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2021

8. Změna stanov

9. Prohlášení vlastníka, aktualizace pokojů v bytech

Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

Reakce výboru na aktivity pana Řeháčka a paní Matfiakové

Důležité! Podpis Prohlášení vlastníka