Důležité: vyklizení kolárny

Na základě rozhodnutí shromáždění musí všichni uživatelé vyklidit veškerá kola ze společné kolárny k datu 31. 10. 2022.

Kola, která po tomto datu zůstanou v kolárně, budou bez náhrady zlikvidována (odvezena na sběrný dvůr).

V nejnutnějších případech, kdy uživatelé nemají možnost uskladnění svých kol jinde, bude dočasně nabídnut prostor společné sušárny. Prostor výbor zpřístupní v sobotu 29.10. v 18h (případně po individuální dohodě).

Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

22. Shromáždění: pozvánka