Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2023

Důležité! Podpis Prohlášení vlastníka

Na posledním shromáždění bylo schváleno nové prohlášení vlastníka (kvůli realizaci nových lodžií a změny plochy společných prostor). Jedná se o základní dokument vlastníků, který určuje vlastnická práva a předávací místa v domě. Tento dokument MUSÍ BÝT PODEPSÁN VŠEMI VLASTNÍKY. Jak jsme avizovali, pro snadný podpis byla přítomna Mgr. Lucie Štindlová (advokátka a zpracovatelka změny Prohlášení vlastníka), a přítomní vlastníci se mohli podepsat přímo na shromáždění. Všichni vlastníci (i částečného podílu!!!) , kteří nebyli přítomni na shromáždění, musí dojít podepsat osobně do advokátní kanceláře . Vyzýváme tímto všechny dosud nepodepsané vlastníky, učiňte tak nejpozději do 28. července 2023! S sebou: Občanský průkaz Místo podpisu: Mgr. Lucie Štindlová kancelář: Lannova tř. 16/13, 370 01 České Budějovice Kontakt: stindlova@cbadvokati.cz, +420 603 730 722, https://cbadvokati.cz 

22. Shromáždění: pozvánka

 Další řádné shromáždění se bude konat 15. 6. 2023 v 18.00 hod. v sídle SVJ. Termín a místo: termín:  15. 6. 2023 v 18.00 hod.  místo: sídlo SVJ, v prostoru sušárny (v návaznosti na aktuální podmínky a společnou dohodu je možné konání na venkovním prostranství) Program: Změna Prohlášení vlastníka (účast advokáta, ověřování podpisů ) Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2022 Schválení odměn představenstva za rok 2022 Rozúčtování nákladů na služby Možnost volby nových členů výboru a revizora Změna stanov Výměna radiátorů Úklid Diskuze Závěr Dokumenty a podklady k pozvánce: Pozvánka Plná moc Podklady k bodům: Změna Prohlášení vlastníka Návrh změny prohlášení vlastníka k podpisu Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2022 Přehled hospodaření Rozvaha Výsledovka

Upozornění: 26.4. zpřístupněte byty

Vážení uživatelé bytů, kvůli plánované výměně radiátorů (dle usnesení shromáždění) proběhne DNE 26.4.2023 v čase od 16 do 17 hod . mapování otopné soustavy. Žádáme o zpřístupnění jednotlivých bytů.