Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z květen, 2023

22. Shromáždění: pozvánka

 Další řádné shromáždění se bude konat 15. 6. 2023 v 18.00 hod. v sídle SVJ. Termín a místo: termín:  15. 6. 2023 v 18.00 hod.  místo: sídlo SVJ, v prostoru sušárny (v návaznosti na aktuální podmínky a společnou dohodu je možné konání na venkovním prostranství) Program: Změna Prohlášení vlastníka (účast advokáta, ověřování podpisů ) Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2022 Schválení odměn představenstva za rok 2022 Rozúčtování nákladů na služby Možnost volby nových členů výboru a revizora Změna stanov Výměna radiátorů Úklid Diskuze Závěr Dokumenty a podklady k pozvánce: Pozvánka Plná moc Podklady k bodům: Změna Prohlášení vlastníka Návrh změny prohlášení vlastníka k podpisu Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2022 Přehled hospodaření Rozvaha Výsledovka