22. Shromáždění: pozvánka

 Další řádné shromáždění se bude konat 15. 6. 2023 v 18.00 hod. v sídle SVJ.

Termín a místo:

 • termín: 15. 6. 2023 v 18.00 hod. 
 • místo: sídlo SVJ, v prostoru sušárny (v návaznosti na aktuální podmínky a společnou dohodu je možné konání na venkovním prostranství)

Program:

 1. Změna Prohlášení vlastníka (účast advokáta, ověřování podpisů)
 2. Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2022
 3. Schválení odměn představenstva za rok 2022
 4. Rozúčtování nákladů na služby
 5. Možnost volby nových členů výboru a revizora
 6. Změna stanov
 7. Výměna radiátorů
 8. Úklid
 9. Diskuze
 10. Závěr

         Dokumenty a podklady k pozvánce:

         Podklady k bodům:

         Změna Prohlášení vlastníka

         Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2022

         Komentáře

         Už jste četli?

         Pozvánka na shromáždění (28.11.)