Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červen, 2023

Důležité! Podpis Prohlášení vlastníka

Na posledním shromáždění bylo schváleno nové prohlášení vlastníka (kvůli realizaci nových lodžií a změny plochy společných prostor). Jedná se o základní dokument vlastníků, který určuje vlastnická práva a předávací místa v domě. Tento dokument MUSÍ BÝT PODEPSÁN VŠEMI VLASTNÍKY. Jak jsme avizovali, pro snadný podpis byla přítomna Mgr. Lucie Štindlová (advokátka a zpracovatelka změny Prohlášení vlastníka), a přítomní vlastníci se mohli podepsat přímo na shromáždění. Všichni vlastníci (i částečného podílu!!!) , kteří nebyli přítomni na shromáždění, musí dojít podepsat osobně do advokátní kanceláře . Vyzýváme tímto všechny dosud nepodepsané vlastníky, učiňte tak nejpozději do 28. července 2023! S sebou: Občanský průkaz Místo podpisu: Mgr. Lucie Štindlová kancelář: Lannova tř. 16/13, 370 01 České Budějovice Kontakt: stindlova@cbadvokati.cz, +420 603 730 722, https://cbadvokati.cz