Důležité! Podpis Prohlášení vlastníka

Na posledním shromáždění bylo schváleno nové prohlášení vlastníka (kvůli realizaci nových lodžií a změny plochy společných prostor). Jedná se o základní dokument vlastníků, který určuje vlastnická práva a předávací místa v domě. Tento dokument MUSÍ BÝT PODEPSÁN VŠEMI VLASTNÍKY.
Jak jsme avizovali, pro snadný podpis byla přítomna Mgr. Lucie Štindlová (advokátka a zpracovatelka změny Prohlášení vlastníka), a přítomní vlastníci se mohli podepsat přímo na shromáždění.
Všichni vlastníci (i částečného podílu!!!), kteří nebyli přítomni na shromáždění, musí dojít podepsat osobně do advokátní kanceláře. Vyzýváme tímto všechny dosud nepodepsané vlastníky, učiňte tak nejpozději do 28. července 2023!
  • S sebou: Občanský průkaz
  • Místo podpisu: Mgr. Lucie Štindlová
    kancelář: Lannova tř. 16/13, 370 01 České Budějovice
  • Kontakt: stindlova@cbadvokati.cz, +420 603 730 722,
    https://cbadvokati.cz 

Komentáře

Už jste četli?

Důležité: vyklizení kolárny

Pozvánka na shromáždění (28.11.)