Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z listopad, 2023

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

Mimořádné shromáždění se koná v úterý dne 28. 11. 2023 v 18.00 hod. v sídle SVJ. Termín a místo: termín:  28. 11. 2023 v 18.00 hod.  místo: sídlo SVJ, v prostoru sušárny Program: Volba nových členů výboru a revizora Změna stanov Volba předsedy (v případě nezvolení výboru) Schválení odměny Schválení příkazní smlouvy o výkonu funkce předsedy Schválení kontaktní osoby včetně odměny za její činnost Provozní prohlídky výtahu Havarijní stav fasády , odsouhlasení investičního záměru Navýšení fondu oprav (zálohy na správu) Schválení odměn představenstva za rok 2023 Prohlášení vlastníka Vodovodní stoupačky, topení Diskuze Závěr Dokumenty a podklady k pozvánce: Pozvánka Plná moc (pro vybranou osobu) Plná moc (pro případné zmocnění předsedy SVJ) Podklady: Návrh změny stanov  (pro případ změny výboru na předsedu + další úpravy) Neveřejné podklady (nabídka, smlouva) Pozn. Podklady o nabídce a návrhu smlouvy jsou dostupné pouze pro členy SVJ. Pro otevření je potřeba odeslat žádost k přístupu, příp