Pozvánka na shromáždění (28.11.)

Mimořádné shromáždění se koná v úterý dne 28. 11. 2023 v 18.00 hod. v sídle SVJ.

Termín a místo:

 • termín: 28. 11. 2023 v 18.00 hod. 
 • místo: sídlo SVJ, v prostoru sušárny

Program:

 1. Volba nových členů výboru a revizora
 2. Změna stanov
 3. Volba předsedy (v případě nezvolení výboru)
 4. Schválení odměny
 5. Schválení příkazní smlouvy o výkonu funkce předsedy
 6. Schválení kontaktní osoby včetně odměny za její činnost
 7. Provozní prohlídky výtahu
 8. Havarijní stav fasády, odsouhlasení investičního záměru
 9. Navýšení fondu oprav (zálohy na správu)
 10. Schválení odměn představenstva za rok 2023
 11. Prohlášení vlastníka
 12. Vodovodní stoupačky, topení
 13. Diskuze
 14. Závěr

         Dokumenty a podklady k pozvánce:

         Podklady:

         Pozn. Podklady o nabídce a návrhu smlouvy jsou dostupné pouze pro členy SVJ. Pro otevření je potřeba odeslat žádost k přístupu, případně je možné nahlédnout u předsedy výboru (požadavek zpracovatele nabídky).

         Komentáře

         Už jste četli?

         Reakce výboru na aktivity pana Řeháčka a paní Matfiakové

         Důležité! Podpis Prohlášení vlastníka